Bel ons: 06 - 81 347 307

Overzicht van de factuureisen per 2013

7 juni 2012

Vanaf 1 januari 2013 gelden er een aantal nieuwe eisen voor het factureren en opstellen van een factuur. Lees er hier alvast meer over, zodat je je alvast kunt voorbereiden.

De wijzigingen betreffen zaken om de regels te vereenvoudigen en te moderniseren. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan elektronisch factureren. Daarnaast gaat het over de uitreiking, het bewaren en de inhoud van de factuur. Ook de eisen waaraan een factuur moet voldoen wijzigen op een aantal punten.

Wat moet er op een factuur staan?

– factuurdatum: datum waarop je de factuur uitreikt;

– opeenvolgend factuurnummer (je mag meerdere reeksen hanteren);

– jouw BTW-identificatienummer;

– BTW-identificatienummer van de afnemer, indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht;

– naw-gegevens van jou en je afnemer;

– hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan;

– datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden (dit kan een andere datum zijn dan de factuurdatum);

– maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetalingkortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;

– toegepaste btw-tarief;

– te betalen btw-bedrag;

– indien je afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter dient u op de factuur te vermelden: ‘factuur uitgereikt door de afnemer’;

– indien van toepassing: een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering;

– indien van toepassing de vermelding ‘Bijzondere regeling reisbureaus’;

– indien een verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding “btw verlegd” opgenomen worden;

– indien van toepassing de vermelding: ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’, ‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’, ‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’;

– betreft de verkoop een vervoermiddel, dan dienen de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) te worden opgenomen;

– indien van toepassing de naw-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger van je afnemer;

 

Boete

Vanaf 2013 zijn dus de punten verwijzen naar de verleggingregeling, de reisbureauregeling en het specifiek vermelden van een bijzondere regeling zijn nieuw of gewijzigd. De wijzigingen lijken op zich niet zo bijzonder. Het is toch van belang de nieuwe regels goed uit te voeren, want de Belastingdienst mag een boete opleggen van maximaal € 4.920 bij een onjuiste uitgereikte factuur.

 

Reageren?

Direct contact opnemen

Internet marketing berichten